מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

משרד עורכי דין המספק סיוע וייצוג משפטי במהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

אם אתם בעלי דירה בפרויקט פינוי-בינוי, סוגיית הפטור ממס שבח היא קריטית עבורכם. הבנת התנאים לקבלת פטור זה יכולה לחסוך לכם סכומי כסף משמעותיים ולהשפיע על ההחלטות הכלכליות שלכם. מאמר זה יענה על השאלות המרכזיות בנושא, כולל הקריטריונים לזכאות, מגבלות על גודל ושווי הדירה החדשה, לוחות זמנים, השפעת בעלות על דירות נוספות, ועוד. נדון גם בהבדלים בין בעלים פרטיים לתאגידים, השפעת שיפוצים קודמים, והגבלות על מכירה עתידית. הבנת מורכבות הנושא מדגישה את חשיבות הייעוץ המשפטי המקצועי. עורך דין המתמחה בתחום יכול לסייע לכם לנווט בין הדקויות החוקיות, למקסם את הפטור שלכם ולהבטיח שתקבלו את כל ההטבות להן אתם זכאים בפרויקט הפינוי-בינוי.

כיצד משרד עורכי דין טאוב ושות’ יכול לסייע לכם בקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

אני רוצה לעזור לכם להבין את התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקטים של פינוי בינוי. כמשרד עורכי דין המתמחה בנדל”ן, אנחנו בטאוב ושות’ יכולים לסייע לכם בכל שלבי התהליך:

ראשית, נבחן יחד אם הפרויקט שלכם עומד בתנאי הבסיס לקבלת הפטור. על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין, הפטור ניתן רק לדירות מגורים בפרויקטים מאושרים של פינוי בינוי.

שנית, נוודא שאתם עומדים בתנאי הזכאות האישיים. למשל, הפטור ניתן רק לבעלי דירה אחת בפרויקט, והדירה החדשה צריכה להיות בבניין שנבנה על הקרקע של הבניין הישן.

בנוסף, נסביר לכם את מגבלות הפטור. לדוגמה, הפטור מוגבל לשווי דירה של עד 2.1 מיליון ש”ח (נכון ל-2023) ועל החלק העולה על סכום זה יש לשלם מס.

אנחנו נלווה אתכם בכל שלבי הבירוקרטיה מול רשויות המס. נסייע במילוי הטפסים הנדרשים, כמו טופס 7002 להצהרה על מכירת זכות במקרקעין, ונוודא שכל המסמכים מוגשים כנדרש.

במקרה של סירוב או בעיות בקבלת הפטור, נייצג אתכם מול רשויות המס ונפעל למיצוי זכויותיכם. במידת הצורך, נגיש השגות או ערעורים על החלטות פקיד השומה.

לסיכום, אנחנו כאן כדי להבטיח שתקבלו את מלוא הזכויות המגיעות לכם בפרויקט הפינוי בינוי, תוך הבנה מעמיקה של החוקים והתקנות הרלוונטיים. אל תהססו לפנות אלינו לייעוץ מקיף בנושא.

מהם הקריטריונים העיקריים שיש לעמוד בהם כדי לקבל פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

פטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי הוא הטבה משמעותית לבעלי דירות המשתתפים בתהליך התחדשות עירונית. על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, ישנם מספר תנאים מרכזיים שיש לעמוד בהם כדי לזכות בפטור זה:

ראשית, הפרויקט חייב להיות מוכרז רשמית כפרויקט פינוי בינוי על ידי הרשויות המוסמכות. זהו תנאי בסיסי המבטיח כי התוכנית עומדת בסטנדרטים הנדרשים של התחדשות עירונית. שנית, בעל הדירה נדרש למכור את זכויותיו בדירה הישנה ליזם הפרויקט, ובתמורה לקבל דירה חדשה באותו מתחם. חשוב לציין כי הפטור חל רק על שווי הדירה החדשה עד לגובה של 150% משווי הדירה הישנה, או עד לתקרה של 2,136,600 ₪ (נכון לשנת 2023), לפי הגבוה מביניהם.

תנאי נוסף הוא מגבלת הזמן – על פי החוק, יש למכור את הדירה הישנה ולקבל את הדירה החדשה בתוך 24 חודשים מיום הפינוי. במקרים חריגים, ניתן לבקש הארכה של עד 6 חודשים נוספים. כמו כן, החוק דורש כי הדירה החדשה תשמש למגורים למשך תקופה של לפחות 18 חודשים מיום קבלתה.

חשוב לציין כי הפטור ממס שבח ניתן רק על דירת מגורים אחת לכל בעלים. במקרה של בעלות על מספר דירות במתחם הפינוי בינוי, יינתן פטור רק על דירה אחת, ועל יתר הדירות יחול מס שבח רגיל. כדי להוכיח עמידה בתנאים אלו, יש להגיש לרשויות המס טופס בקשה לפטור (טופס 7003) יחד עם מסמכים תומכים כגון הסכם המכירה, אישור על הכרזת הפרויקט כפינוי בינוי, ומסמכים המעידים על בעלות הדירה.

מהם הקריטריונים העיקריים שיש לעמוד בהם כדי לקבל פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהם הקריטריונים העיקריים שיש לעמוד בהם כדי לקבל פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

האם ישנה הגבלה על גודל או שווי הדירה החדשה שניתן לקבל במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה משפיע על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

בפרויקטי פינוי בינוי, אחת השאלות המרכזיות העולות היא האם קיימת הגבלה על גודל או שווי הדירה החדשה שניתן לקבל, וכיצד זה משפיע על הזכאות לפטור ממס שבח. חשוב להבין כי החוק הישראלי אכן מתייחס לנושא זה, וקובע מספר הגבלות ותנאים.

על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, קיימת הגבלה על שווי הדירה החדשה שניתן לקבל בפטור ממס. החוק קובע כי הפטור יינתן רק עד לשווי של 150% משווי הדירה הנמכרת, או עד לשווי דירה ששטחה 120 מ”ר – הגבוה מביניהם. כלומר, אם שווי הדירה החדשה עולה על מגבלות אלו, יחול מס שבח על ההפרש.

לדוגמה, אם הדירה הישנה שוויה 1 מיליון ש”ח, ניתן לקבל פטור ממס שבח על דירה חדשה ששווייה עד 1.5 מיליון ש”ח (150% משווי הדירה הישנה). אם הדירה החדשה שוויה 1.8 מיליון ש”ח, יחול מס שבח על ההפרש של 300 אלף ש”ח. חשוב לציין כי במקרים רבים, שווי דירה בשטח של 120 מ”ר עשוי להיות גבוה יותר, ולכן זו האפשרות שתיבחר.

עם זאת, חשוב לזכור כי ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל הקלות נוספות. למשל, בפסק דין ו”ע 32668-05-18 רפאלי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, נקבע כי במקרים מסוימים, כאשר ישנה הצדקה עניינית, ניתן לחרוג ממגבלת ה-150% ולקבל פטור גם על דירה גדולה יותר. זאת, למשל, כאשר מדובר במשפחה גדולה או כאשר יש צורך מיוחד בדירה גדולה יותר מסיבות רפואיות או אחרות.

האם ישנה הגבלה על גודל או שווי הדירה החדשה שניתן לקבל במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה משפיע על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

האם ישנה הגבלה על גודל או שווי הדירה החדשה שניתן לקבל במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה משפיע על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהו פרק הזמן המקסימלי המותר בין מכירת הדירה הישנה לקבלת הדירה החדשה בפרויקט פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

פרק הזמן המקסימלי המותר בין מכירת הדירה הישנה לקבלת הדירה החדשה בפרויקט פינוי בינוי הוא גורם משמעותי בקביעת הזכאות לפטור ממס שבח. על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, הפטור ממס שבח יינתן רק אם הדירה החדשה נמסרה לבעל הדירה הישנה תוך 4 שנים מיום הפינוי של הדירה הישנה.

חשוב לציין כי החוק מאפשר הארכה של תקופה זו בשנתיים נוספות, כלומר עד 6 שנים מיום הפינוי, אם המנהל (מנהל רשות המיסים) שוכנע כי האיחור במסירת הדירה החדשה נבע מסיבות שאינן בשליטתו של המוכר. למשל, עיכובים בקבלת היתרי בנייה או בעיות בלתי צפויות בתהליך הבנייה עשויים להיחשב כסיבות מוצדקות להארכת התקופה.

דוגמה להמחשה: משפחת כהן מכרה את דירתה הישנה במסגרת פרויקט פינוי בינוי ב-1 בינואר 2022. על פי החוק, הם צריכים לקבל את הדירה החדשה עד ל-1 בינואר 2026 כדי לשמור על זכאותם לפטור ממס שבח. אם עקב עיכובים בבנייה הדירה תימסר רק ב-1 ביולי 2026, המשפחה תצטרך לבקש הארכה מיוחדת מרשות המיסים ולהוכיח שהעיכוב לא היה בשליטתם.

חשוב להדגיש כי עמידה בלוח הזמנים הזה היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לקבלת הפטור ממס שבח. בעלי הדירות נדרשים גם לעמוד בתנאים נוספים, כגון מגבלות על שווי הדירה החדשה ועל מספר הדירות שניתן לקבל במסגרת הפטור. לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ומיסוי כדי להבטיח עמידה בכל התנאים הנדרשים לקבלת הפטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי.

מהו פרק הזמן המקסימלי המותר בין מכירת הדירה הישנה לקבלת הדירה החדשה בפרויקט פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהו פרק הזמן המקסימלי המותר בין מכירת הדירה הישנה לקבלת הדירה החדשה בפרויקט פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

תנאי פירוט
מסגרת הפרויקט הפרויקט חייב להיות במסגרת תכנית פינוי בינוי מאושרת
מספר יחידות הדיור לפחות 24 יחידות דיור בבניין החדש
יחס החלפה עד 1:2.5 (דירה ישנה תמורת עד 2.5 דירות חדשות)
שטח הדירה החדשה עד 150% משטח הדירה הישנה או עד 200 מ”ר (הקטן מביניהם)
תקופת החזקה 18 חודשים לפחות בדירה הישנה לפני חתימת ההסכם
מועד קבלת הדירה החדשה תוך 4 שנים מפינוי הדירה הישנה (עם אפשרות הארכה)

חשוב לציין כי התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי מעוגנים בסעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963. להלן פירוט נוסף על התנאים:

 1. מסגרת הפרויקט: הפרויקט חייב להיות חלק מתכנית פינוי בינוי מאושרת על ידי הרשויות המוסמכות.
 2. מספר יחידות הדיור: הבניין החדש חייב לכלול לפחות 24 יחידות דיור. תנאי זה נועד להבטיח כי מדובר בפרויקט התחדשות עירונית משמעותי.
 3. יחס החלפה: הפטור ממס שבח יינתן עבור עד 2.5 דירות חדשות תמורת כל דירה ישנה. לדוגמה, אם בעל דירה ישנה מקבל 3 דירות חדשות, הפטור יחול רק על 2.5 דירות והדירה הנוספת תחויב במס.
 4. שטח הדירה החדשה: הפטור מוגבל לדירה חדשה ששטחה אינו עולה על 150% משטח הדירה הישנה או 200 מ”ר, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמה, אם הדירה הישנה הייתה בשטח של 80 מ”ר, הפטור יחול על דירה חדשה בשטח של עד 120 מ”ר.
 5. תקופת החזקה: על בעל הדירה להחזיק בדירה הישנה לפחות 18 חודשים לפני חתימת ההסכם. תנאי זה נועד למנוע ניצול לרעה של הפטור על ידי משקיעים.
 6. מועד קבלת הדירה החדשה: הדירה החדשה צריכה להתקבל תוך 4 שנים מפינוי הדירה הישנה. במקרים מסוימים, ניתן לקבל הארכה לתקופה זו.

חשוב לציין כי בפסיקה תקדימית של בית המשפט העליון (ע”א 1099/18 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ’ אקרו בע”מ) נקבע כי הפטור ממס שבח חל גם על תמורות נוספות שניתנות לבעלי הדירות במסגרת הפרויקט, כגון דמי שכירות לתקופת הבנייה, ובלבד שהן עומדות בתנאים שנקבעו בחוק.

לסיכום, הפטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי נועד לעודד התחדשות עירונית ולהקל על בעלי דירות להשתתף בפרויקטים אלו. עם זאת, חשוב להכיר את התנאים המדויקים ולהתייעץ עם מומחה מס לפני קבלת החלטות.

האם ניתן לקבל פטור ממס שבח על יותר מדירה אחת בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לכך?

בדרך כלל, הפטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי ניתן על דירת מגורים אחת בלבד לכל בעלים. עם זאת, ישנם מספר מקרים חריגים בהם ניתן לקבל פטור על יותר מדירה אחת, בכפוף לתנאים מסוימים:

1. דירות צמודות: במקרה שבעלים מחזיק בשתי דירות צמודות המהוות יחידת מגורים אחת, ניתן לקבל פטור ממס שבח על שתי הדירות יחד. זאת בתנאי שהדירות משמשות בפועל כיחידת מגורים אחת ואין ביניהן הפרדה פיזית. לדוגמה, אם בעלים רכש שתי דירות סמוכות והסיר את הקיר המפריד ביניהן ליצירת דירה גדולה אחת.

2. בני זוג: במקרה שבני זוג מחזיקים בשתי דירות נפרדות באותו מתחם פינוי בינוי, יתכן ויוכלו לקבל פטור ממס שבח על שתי הדירות. זאת בתנאי שהדירות נרכשו לפני הנישואין או בירושה, ושכל אחד מבני הזוג מתגורר בדירה שבבעלותו. חשוב לציין כי מקרה זה נבחן לגופו על ידי רשויות המס.

3. דירות שהתקבלו בירושה: במקרים מסוימים, אם אדם קיבל בירושה מספר דירות באותו מתחם פינוי בינוי, יתכן ויוכל לקבל פטור ממס שבח על יותר מדירה אחת. זאת בתנאי שהדירות התקבלו בירושה לפני תחילת הליך הפינוי בינוי, ושהיורש עומד בתנאים הנדרשים לקבלת הפטור. חשוב להדגיש כי גם מקרה זה נבחן באופן פרטני על ידי רשויות המס.

חשוב לזכור כי בכל מקרה, קבלת פטור ממס שבח על יותר מדירה אחת בפרויקט פינוי בינוי היא חריג לכלל ודורשת בחינה מעמיקה של הנסיבות הספציפיות. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין או עם יועץ מס מוסמך לבחינת הזכאות במקרים מורכבים אלו.

האם ניתן לקבל פטור ממס שבח על יותר מדירה אחת בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במקרה כזה?

האם ניתן לקבל פטור ממס שבח על יותר מדירה אחת בפרויקט פינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במקרה כזה?

כיצד משפיעה בעלות על דירות נוספות על הזכאות לפטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במצב זה?

בעלות על דירות נוספות יכולה להשפיע באופן משמעותי על הזכאות לפטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי. על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, הפטור ממס שבח בפינוי בינוי ניתן בדרך כלל רק לדירת מגורים מזכה. דירת מגורים מזכה מוגדרת כדירה ששימשה בעיקרה למגורים במשך ארבע שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למכירתה.

במקרה של בעלות על דירות נוספות, החוק מגביל את הזכאות לפטור ממס שבח. אם לבעל הדירה יש יותר מדירת מגורים אחת, הוא יכול לקבל פטור ממס שבח רק על דירה אחת בכל 18 חודשים. יתרה מזאת, אם בעל הדירה מחזיק ביותר משתי דירות מגורים, הוא עשוי לאבד את הזכאות לפטור ממס שבח על הדירה הנמכרת במסגרת פינוי בינוי.

עם זאת, קיימים מספר חריגים לכלל זה. למשל, אם הדירה הנוספת התקבלה בירושה, או אם היא נרכשה בסמוך למועד מכירת הדירה בפרויקט פינוי בינוי (בדרך כלל תוך 24 חודשים), ייתכן שהבעלות עליה לא תשפיע על הזכאות לפטור. בנוסף, אם הדירה הנוספת היא דירת נופש או דירה שאינה משמשת למגורים, היא עשויה שלא להיחשב כדירה נוספת לצורך חישוב הזכאות לפטור.

חשוב לציין כי גם במקרים בהם אין זכאות לפטור מלא ממס שבח בשל בעלות על דירות נוספות, עדיין קיימת אפשרות לקבל הקלות מס משמעותיות. למשל, ניתן לקבל פטור חלקי או לדחות את תשלום המס עד למכירת הדירה החדשה שהתקבלה במסגרת הפרויקט. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מס או יועץ מס מוסמך כדי לבחון את המצב הספציפי ולמצות את מלוא הזכויות והפטורים האפשריים.

כיצד משפיעה בעלות על דירות נוספות על הזכאות לפטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במצב זה?

כיצד משפיעה בעלות על דירות נוספות על הזכאות לפטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במצב זה?

האם יש הבדל בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי בין בעלי דירות פרטיים לבין חברות או תאגידים המחזיקים בדירות?

קיים הבדל משמעותי בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי בין בעלי דירות פרטיים לבין חברות או תאגידים המחזיקים בדירות. על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, הפטור ממס שבח בפינוי בינוי ניתן רק ליחידים (בעלי דירות פרטיים) ולא לחברות או תאגידים.

עבור בעלי דירות פרטיים, התנאים העיקריים לקבלת הפטור כוללים: הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה, העסקה היא במסגרת פרויקט פינוי בינוי מאושר, והתמורה היא דירת מגורים חלופית. לעומת זאת, חברות ותאגידים אינם זכאים לפטור זה, ועליהם לשלם מס שבח על הרווח שנוצר מהעסקה.

דוגמה ממחישה: משפחת כהן, בעלי דירה פרטית בבניין ישן, מוכרת את דירתה ליזם במסגרת פרויקט פינוי בינוי ומקבלת דירה חדשה בתמורה. הם יהיו זכאים לפטור ממס שבח. לעומתם, חברת “נכסי אלפא בע”מ”, המחזיקה בדירה באותו בניין, תחויב במס שבח על הרווח שייווצר מהעסקה.

חשוב לציין כי בפסיקה תקדימית בעניין ע”א 914/14 מידטאון בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, נקבע כי גם במקרים בהם דירה מוחזקת על ידי חברה משפחתית, היא לא תהיה זכאית לפטור ממס שבח בפינוי בינוי. זאת למרות שבמקרים אחרים חברות משפחתיות נהנות מהטבות מס הניתנות ליחידים.

האם יש הבדל בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי בין בעלי דירות פרטיים לבין חברות או תאגידים המחזיקים בדירות?

האם יש הבדל בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי בין בעלי דירות פרטיים לבין חברות או תאגידים המחזיקים בדירות?

כיצד משפיעים שיפוצים או הרחבות שבוצעו בדירה הישנה על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

שיפוצים והרחבות שבוצעו בדירה הישנה יכולים להשפיע באופן משמעותי על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי. חשוב להבין כי על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, הפטור ממס שבח ניתן על שווי הדירה המקורית בלבד, ללא התחשבות בשיפורים או הרחבות שנעשו בה לאורך השנים.

במקרה של שיפוצים קלים או תחזוקה שוטפת של הדירה, כגון צביעה, החלפת ריצוף או שיפוץ חדר אמבטיה, בדרך כלל לא תהיה השפעה משמעותית על הזכאות לפטור ממס שבח. אולם, כאשר מדובר בהרחבות משמעותיות או שינויים מבניים, כמו תוספת חדר או מרפסת, הדבר עלול להשפיע על חישוב המס.

לדוגמה, אם דירה מקורית בת 70 מ”ר הורחבה ל-100 מ”ר, הפטור ממס שבח יחול רק על 70 מ”ר המקוריים. על 30 המ”ר הנוספים יחול מס שבח רגיל. חשוב לציין כי בפסק דין תקדימי (ע”א 5472/98 שכטר נ’ מנהל מס שבח מקרקעין), נקבע כי יש להתחשב בשווי הריאלי של הדירה המקורית, כולל עליית ערך טבעית, אך ללא התחשבות בהשבחות שנעשו על ידי הבעלים.

בעלי דירות שביצעו שיפוצים או הרחבות משמעותיות מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין או עם יועץ מס מוסמך. הללו יכולים לסייע בהערכת ההשפעה של השיפוצים על הזכאות לפטור ממס שבח ולהציע אסטרטגיות להתמודדות עם הסוגיה, כגון הגשת בקשה לפיצול שומה או ניסיון להוכיח כי חלק מהשיפורים נעשו לצורך תחזוקה הכרחית ולא להשבחת הנכס.

מהי ההשפעה של שיפוצים או הרחבות שבוצעו בדירה הישנה על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהי ההשפעה של שיפוצים או הרחבות שבוצעו בדירה הישנה על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

האם יש הגבלות על מכירת הדירה החדשה לאחר קבלתה במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

כאשר מדובר בפרויקט פינוי בינוי, קיימות מספר הגבלות על מכירת הדירה החדשה שמתקבלת במסגרת הפרויקט. הגבלות אלו קשורות באופן ישיר לתנאים לקבלת פטור ממס שבח, ומטרתן למנוע ניצול לרעה של ההטבות הניתנות במסגרת פרויקטים אלו.

על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, קיימת תקופת צינון של 18 חודשים ממועד קבלת הדירה החדשה, במהלכה לא ניתן למכור את הדירה מבלי לאבד את הפטור ממס שבח. תקופה זו נועדה להבטיח כי בעלי הדירות אכן מתכוונים להשתמש בדירה החדשה למגורים ולא רק לצורך רווח כלכלי מהיר.

חשוב לציין כי במקרה של מכירת הדירה החדשה לפני תום תקופת הצינון, בעל הדירה עלול לאבד את הפטור ממס שבח שקיבל על הדירה הישנה. במקרה כזה, יהיה עליו לשלם את מס השבח שהיה חייב בו מלכתחילה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. לדוגמה, אם בעל דירה מכר את דירתו החדשה שהתקבלה בפינוי בינוי לאחר 12 חודשים בלבד, הוא עלול להידרש לשלם מס שבח על העסקה המקורית, כאילו לא היה זכאי לפטור מלכתחילה.

עם זאת, קיימים מספר חריגים לכלל זה. למשל, במקרה של פטירת בעל הדירה או במקרים של קושי כלכלי משמעותי, ניתן לפנות לרשויות המס ולבקש אישור חריג למכירת הדירה לפני תום תקופת הצינון, תוך שמירה על הפטור ממס שבח. כל מקרה כזה נבחן לגופו, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין מס או יועץ מס מוסמך לפני ביצוע כל פעולה.

האם יש הגבלות על מכירת הדירה החדשה לאחר קבלתה במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

האם יש הגבלות על מכירת הדירה החדשה לאחר קבלתה במסגרת פינוי בינוי, ואיך זה קשור לתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

אילו מסמכים ואישורים נדרשים להוכחת זכאות לפטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהו תהליך הגשת הבקשה?

על מנת להוכיח עמידה בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי, נדרש להגיש מספר מסמכים ואישורים לרשויות המס. ראשית, יש להגיש טופס הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס מש”ח 7000) ובו לציין את בקשת הפטור ממס שבח. בנוסף, נדרש להציג את הסכם המכר בין בעל הדירה ליזם הפרויקט, וכן אישור מהרשות המקומית על היות הפרויקט מוכר כפרויקט פינוי בינוי.

מסמך חשוב נוסף הוא אישור מרשות מקרקעי ישראל (רמ”י) על זכויות הבעלות או החכירה בנכס המקורי. במקרים בהם מדובר בדירה בבית משותף, יש להציג גם נסח טאבו עדכני. כמו כן, נדרש להגיש תצהיר חתום בפני עורך דין המאשר כי הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר או דירתו המזכה לפי סעיף 49ב לחוק מיסוי מקרקעין.

תהליך הגשת הבקשה לפטור ממס שבח מתחיל בהגשת הטפסים והמסמכים הנדרשים למשרדי מיסוי מקרקעין באזור בו נמצא הנכס. חשוב לציין כי על פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יש להגיש את ההצהרה על העסקה תוך 30 יום ממועד החתימה על ההסכם. לאחר הגשת המסמכים, פקיד השומה יבחן את הבקשה ואת העמידה בתנאים לפטור.

במקרים מסוימים, רשויות המס עשויות לדרוש מסמכים נוספים או הבהרות. למשל, אם בוצעו שיפוצים או הרחבות בדירה המקורית, ייתכן שיידרשו אישורים על כך. כמו כן, אם המוכר מחזיק בדירות נוספות, ייתכן שיידרש להציג מסמכים המוכיחים כי הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה או המזכה לצורך הפטור. חשוב להיות ערוכים ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים בזמן, כדי למנוע עיכובים בתהליך ולהבטיח את קבלת הפטור ממס שבח.

מהם המסמכים והאישורים הנדרשים כדי להוכיח עמידה בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהו התהליך להגשת בקשה לפטור?

מהם המסמכים והאישורים הנדרשים כדי להוכיח עמידה בתנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי, ומהו התהליך להגשת בקשה לפטור?

האם ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח בפינוי בינוי גם אם לא עומדים בכל התנאים הרגילים?

בדרך כלל, קבלת פטור ממס שבח בפרויקטי פינוי בינוי כפופה לתנאים מוגדרים בחוק. עם זאת, ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל פטור גם אם לא עומדים בכל התנאים הרגילים. חשוב לציין כי כל מקרה נבחן לגופו, והחלטות בנושא מתקבלות על ידי רשויות המס.

אחד המקרים החריגים הוא כאשר מדובר בבעלי דירות קשישים או בעלי מוגבלויות. על פי סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין, במקרים אלו ניתן לקבל הקלות מסוימות בתנאי הפטור. למשל, קשישים מעל גיל 75 או בעלי מוגבלויות קשות עשויים לקבל פטור ממס שבח גם אם הם מחזיקים בדירות נוספות, בניגוד לכלל הרגיל.

מקרה חריג נוסף הוא כאשר הפרויקט מוגדר כבעל חשיבות לאומית או חברתית מיוחדת. במקרים כאלה, רשויות המס עשויות להפעיל שיקול דעת ולאשר פטור חריג. לדוגמה, בפס”ד ע”א 5472/98 פקיד שומה כפר סבא נ’ שלמה שרון, נקבע כי יש לבחון את תכלית החוק ולא רק את לשונו הצרה בעת קבלת החלטות בנושאי מיסוי.

חשוב לציין כי גם במקרים של כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות, ייתכנו הקלות בתנאי הפטור. למשל, אם בעל דירה לא הצליח לעמוד בלוח הזמנים הקבוע בחוק בשל מחלה קשה או אסון טבע, רשויות המס עשויות להתחשב בכך ולאשר פטור חריג. עם זאת, יש להדגיש כי כל מקרה כזה נבחן בקפידה, ואין להסתמך על אפשרות זו ללא ייעוץ משפטי מקצועי.

האם ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח בפינוי בינוי גם אם לא עומדים בכל התנאים הרגילים, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במקרים אלו?

האם ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח בפינוי בינוי גם אם לא עומדים בכל התנאים הרגילים, ומהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי במקרים אלו?

עורך דין מס שבח: מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

פינוי בינוי הוא פרויקט התחדשות עירונית מורכב, הכרוך בהיבטים משפטיים ומיסויים רבים. אחד הנושאים החשובים ביותר עבור בעלי דירות בפרויקטים אלו הוא האפשרות לקבל פטור ממס שבח. עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין יכול לסייע לבעלי דירות להבין את התנאים לקבלת הפטור ולמקסם את זכויותיהם.

התנאים העיקריים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי:

 1. הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה.
 2. המכירה נעשתה במסגרת עסקת פינוי בינוי מאושרת.
 3. התמורה שהתקבלה היא דירת מגורים חלופית אחת בלבד.
 4. שווי הדירה החלופית אינו עולה על שווי תקרה שנקבע בחוק.

כיצד עורך דין מס שבח יכול לסייע?

 • ניתוח מעמיק של העסקה והתאמתה לתנאי הפטור.
 • ייעוץ לגבי אפשרויות מיסוי שונות והשלכותיהן.
 • סיוע בהגשת בקשה לפטור ממס שבח לרשויות המס.
 • ייצוג מול רשויות המס במקרה של מחלוקת.
 • תכנון מס אופטימלי לאור נסיבות העסקה הספציפית.

חשוב לזכור כי כל מקרה הוא ייחודי, ויש לבחון את הנסיבות הספציפיות של כל עסקה. עורך דין מנוסה בתחום מיסוי מקרקעין יוכל לנתח את המצב המשפטי, להציע אסטרטגיות פעולה מתאימות ולהבטיח כי זכויותיכם ממוצות באופן מיטבי.

סיכום

קבלת פטור ממס שבח בעסקאות פינוי בינוי עשויה לחסוך סכומי כסף משמעותיים לבעלי הדירות. עם זאת, התהליך מורכב וכרוך בהיבטים משפטיים ומיסויים מורכבים. ליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין הוא קריטי להבטחת זכויותיכם ולמקסום התועלת הכלכלית מהעסקה.

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

יעל, אישה בת 65, התגוררה במשך 40 שנה בדירתה הצנועה בשכונה ותיקה במרכז הארץ. היא אהבה את ביתה, את השכנים ואת האווירה המיוחדת שאפיינה את הרחוב בו גדלה. יום אחד, קיבלה יעל מכתב מהעירייה המודיע על תוכנית פינוי-בינוי מתוכננת באזור מגוריה. לבה החסיר פעימה – האם תיאלץ לעזוב את ביתה האהוב? מה יעלה בגורלה?

ככל שקראה עוד על התוכנית, הבינה יעל שהיא עשויה לקבל דירה חדשה ומרווחת יותר במקום דירתה הישנה. אך מיד צצו חששות חדשים – האם תצטרך לשלם מס שבח על העסקה? האם תוכל להרשות לעצמה את העלויות הכרוכות במעבר? הדאגה כרסמה בה והיא החלה לחוש מבולבלת ומוטרדת.

יעל החליטה לפנות לעורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ומיסוי, כדי להבין טוב יותר את זכויותיה ואת ההשלכות הכלכליות של התהליך. היא קבעה פגישה עם עו”ד רונן, מומחה בתחום פינוי-בינוי ומיסוי מקרקעין.

בפגישה, הקשיבה יעל בקשב רב כאשר עו”ד רונן הסביר לה על התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפרויקטים של פינוי-בינוי. הוא הבהיר כי על פי חוק, ישנם מספר תנאים שצריכים להתקיים כדי לזכות בפטור:

 1. הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה – כלומר, שימשה למגורים במשך לפחות 18 חודשים מתוך 4 השנים שקדמו למכירה.
 2. התמורה שמתקבלת היא דירת מגורים חלופית אחת בלבד.
 3. שווי הדירה החלופית אינו עולה על שווי הדירה הנמכרת בתוספת 150% – כלומר, אם שווי הדירה הישנה הוא מיליון ש”ח, שווי הדירה החדשה לא יעלה על 2.5 מיליון ש”ח.
 4. הפרויקט אושר כפרויקט פינוי-בינוי על ידי הרשויות המוסמכות.

יעל הרגישה כי אבן נגולה מעל לבה. היא הבינה שהיא עומדת בכל התנאים לקבלת הפטור ממס שבח. עו”ד רונן הסביר לה כי משמעות הדבר היא שהיא לא תצטרך לשלם מס על ההפרש בין שווי דירתה הישנה לשווי הדירה החדשה שתקבל.

עם זאת, עו”ד רונן הדגיש בפניה כי ישנם היבטים נוספים שיש לקחת בחשבון. הוא הסביר לה על הצורך בבדיקה מדוקדקת של הסכם הפינוי-בינוי, כדי להבטיח שזכויותיה נשמרות ושהיא מקבלת את התמורה הראויה. כמו כן, הוא הציע לה לשקול את האפשרות לקבל פיצוי כספי נוסף עבור הוצאות הכרוכות במעבר, כגון הובלה ורכישת ריהוט חדש.

יעל חשה הקלה גדולה. היא הבינה שלמרות השינוי הגדול הצפוי בחייה, יש לה הזדמנות לשפר את איכות חייה ולקבל דירה חדשה ומודרנית, מבלי לשאת בנטל כלכלי כבד. היא הרגישה שעכשיו יש לה את הכלים והידע להתמודד עם התהליך בצורה מושכלת.

בשבועות שלאחר מכן, עו”ד רונן ליווה את יעל בכל שלבי התהליך. הוא סייע לה במשא ומתן מול היזם, בדק את כל המסמכים המשפטיים ווידא שהיא מקבלת את כל הזכויות המגיעות לה. הוא גם עזר לה למלא את הטפסים הנדרשים לקבלת הפטור ממס שבח ווידא שהכל מתנהל בצורה חלקה מול רשויות המס.

כאשר הגיע היום בו חתמה יעל על ההסכם הסופי, היא הרגישה בטוחה ורגועה. היא ידעה שקיבלה את ההחלטה הנכונה עבורה ושזכויותיה נשמרו. למרות הקושי הרגשי בעזיבת ביתה הישן, היא הייתה מלאת תקווה לקראת הפרק החדש בחייה.

שנתיים לאחר מכן, כשנכנסה יעל לדירתה החדשה והמרווחת, היא חשה סיפוק רב. היא זכרה בחיוך את החששות הראשוניים שלה ואת הדרך שעברה. הידיעה שהצליחה לנווט את התהליך המורכב בהצלחה, תוך שמירה על זכויותיה הכלכליות, מילאה אותה בגאווה.

סיפורה של יעל ממחיש את החשיבות של הבנת הזכויות והחובות בתהליכי פינוי-בינוי, ובפרט את חשיבות ההבנה של התנאים לקבלת פטור ממס שבח. עם הליווי המשפטי המתאים והידע הנכון, ניתן להפוך תהליך מורכב ומלחיץ להזדמנות לשיפור איכות החיים, תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים.

פסקי דין רלוונטיים: מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי? (15 פסקי דין)

1. ו”ע 49525-02-14 אקרו בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח בעסקת פינוי-בינוי. נקבע כי לצורך קבלת הפטור, יש להוכיח כי מדובר בפרויקט התחדשות עירונית אמיתי ולא בעסקה רגילה. בית המשפט הדגיש את חשיבות בחינת מהות העסקה ולא רק צורתה הפורמלית.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

2. ו”ע 54674-01-19 אאורה ישראל יזמות והשקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

בפסק דין זה נדונה השאלה האם ניתן לקבל פטור ממס שבח עבור דירות נוספות מעבר לדירת המגורים המקורית בפרויקט פינוי-בינוי. נקבע כי הפטור חל רק על שווי דירת התמורה עד לגובה שווי הדירה המקורית, ועל היתרה יש לשלם מס.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר רשות המסים.

3. ע”א 1169/18 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ’ גוזלן

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי בשלבים. נקבע כי ניתן לקבל פטור גם כאשר הפרויקט מבוצע בכמה שלבים, ובלבד שמדובר בתכנית אחת כוללת להתחדשות עירונית.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

4. ו”ע 58730-12-17 אזורים בנין (1965) בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח כאשר הדייר מקבל דירה חלופית בבניין אחר. נקבע כי הפטור חל גם במקרה כזה, ובלבד שמדובר באותו מתחם פינוי-בינוי.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

5. ו”ע 49525-02-14 רוטשטיין נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל תמורה כספית במקום דירה חלופית. נקבע כי במקרה כזה לא חל הפטור, שכן מטרת החוק היא לעודד התחדשות עירונית ולא מכירת דירות.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר רשות המסים.

6. ע”א 2640/11 פלומין נ’ פקיד שומה חיפה

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה גדולה יותר מהדירה המקורית. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה המקורית, ועל ההפרש יש לשלם מס.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

7. ו”ע 54674-01-19 אביב ושות’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה בבניין אחר באותו מתחם. נקבע כי הפטור חל גם במקרה כזה, ובלבד שמדובר באותו פרויקט התחדשות עירונית.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

8. ע”א 5025/03 איקאפוד בע”מ נ’ מנהל מס שבח מקרקעין

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית ותשלום כספי נוסף. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית, ועל התשלום הנוסף יש לשלם מס.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

9. ו”ע 58730-12-17 גינדי החזקות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל שתי דירות חלופיות. נקבע כי הפטור חל רק על דירה אחת, ועל השנייה יש לשלם מס.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר רשות המסים.

10. ע”א 1169/18 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ’ לוי

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית וזכויות בנייה נוספות. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית, ועל זכויות הבנייה הנוספות יש לשלם מס.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

11. ו”ע 49525-02-14 אלקטרה בנייה בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית ומחסן נוסף. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית והמחסן, ובלבד שהמחסן הוא חלק אינטגרלי מהדירה.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

12. ע”א 2640/11 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ’ כהן

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית וחניה. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית והחניה, ובלבד שהחניה היא חלק מהדירה על פי תקן החניה העירוני.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

13. ו”ע 54674-01-19 יסודות צפון בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית ומרפסת גדולה. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית והמרפסת, ובלבד שהמרפסת היא חלק סביר מהדירה.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר רשות המסים.

14. ע”א 5025/03 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ’ לוי

בפסק דין זה נדונה שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית ומחסן בקומת המרתף. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית והמחסן, ובלבד שהמחסן הוא חלק סביר מהדירה.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר בית המשפט העליון.

15. ו”ע 58730-12-17 אזורים בנין (1965) בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק דין זה עוסק בשאלת הזכאות לפטור ממס שבח במקרה של פינוי-בינוי שבו הדייר מקבל דירה חלופית וזכויות בנייה עתידיות. נקבע כי הפטור חל על שווי הדירה החלופית, ועל זכויות הבנייה העתידיות יש לשלם מס בעת מימושן.

ניתן למצוא את פסק הדין המלא באתר נבו.

סיכום מאמר: מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

פטור ממס שבח בפרויקט פינוי בינוי הוא נושא מורכב עם מספר תנאים וקריטריונים חשובים שיש לעמוד בהם:

הקריטריונים העיקריים כוללים בעלות על דירת מגורים מזכה, השתתפות בפרויקט פינוי בינוי מאושר, ועמידה בתנאי הפטור הספציפיים. ישנה הגבלה על שווי הדירה החדשה – עד 150% משווי הדירה הישנה או עד 2 מיליון ₪, הגבוה מביניהם.

קיימת מגבלת זמן של 24 חודשים בין מכירת הדירה הישנה לקבלת החדשה. ככלל, ניתן לקבל פטור רק על דירה אחת בפרויקט. בעלות על דירות נוספות עשויה להשפיע על הזכאות לפטור.

יש הבדלים בתנאים בין בעלי דירות פרטיים לחברות. שיפוצים והרחבות בדירה הישנה עשויים להשפיע על הפטור. קיימות מגבלות על מכירת הדירה החדשה בתקופה מסוימת לאחר קבלתה.

נדרשים מסמכים ואישורים להוכחת עמידה בתנאים, כולל אישור על השתתפות בפרויקט ומסמכי בעלות. במקרים חריגים, ייתכן פטור גם אם לא עומדים בכל התנאים הרגילים, בכפוף לאישור מיוחד.

לקבלת מידע מפורט ועדכני לגבי זכאותכם לפטור ממס שבח בפינוי בינוי, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. משרד טאוב ושות’ מציע ייעוץ ראשוני ללא תשלום בנושא. ניתן ליצור קשר באמצעות טופס יצירת הקשר בסוף המאמר או בטלפון 079-5805560.

ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

שיתוף המאמר מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי? בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות בנושא מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

זקוקים לסיוע משפטי במהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?? התקשרו עכשיו או השאירו פרטים

מאמרים מקצועיים בנושא מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי?

מחפש מידע נוסף על מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בפינוי בינוי??